CUBIERTA AUTOPORTANTE. ZONA CUBIERTA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DERIO (VIZCAYA)

      Más de 400 niños matrículados en la escuela y un buen número de usuarios/as ocasionales (udalekus, deporte escolar,….) tienen ya una gran zona cubierta. Cubierta autoportante. El presupuesto de dicha obra ha ascendido a 200.000 €. Eskolan matrikulatutako 400 baino gehiagok eta aldian behingo erabiltzaile kopuru handiak (udalekuak, eskolako kirola…), estalitako gune handia dute dagoeneko. Obra…